466_20240507_111211.jpg

Členské příspěvky na sezónu 24/25

Sezóna 2023/2024 skončila před několika dny, ale už nyní se připravuje sezóna 2024/2025. V novém období dojde k několika změnám v oblasti členských příspěvků. Jejich výši a další změny naleznete v sekci "PŘÍSPĚVKY". Místopředseda spolku a hlavní strážce oddílových financí Jan Dojčiak odpověděl na otázky, které vysvětlují změny.

Asi nejvýraznější změnou v příspěvcích je jejich rozdělení na tři platby, kdy první třetina je splatná do konce května. Proč nejen k tomuto kroku vedení přistoupilo?

Chceme předejít situacím, kdy zaplatíme za člena licenci, a tento v září skončí. Takto bude zajištěna kompenzace našemu oddílu za již vynaložené náklady. K rozložení úhrady na tři platby (květen, říjen a leden) bylo přistoupeno z důvodu úlevy domácím rozpočtům našich členů.

Příspěvky jednotlivých kategorií se před novou sezónou více odlišily, u některých došlo k nepatrnému nárůstu. Můžeš nám vysvětlit, proč k těmto změnám došlo?

Odlišnosti v jednotlivých částkách jsme nastavili podle nákladů na jednotlivé kategorie, tak aby byl systém příspěvků nejvíce transparentní a zároveň férový pro všechny. Také z toho důvodu bylo potřeba jednotlivé platby rozlišit. Navíc výkonný výbor rozhodl všem našim členům pořídit vlastní rozlišovací dres, který dostanou po zaplacení druhé části příspěvků. K tomuto kroku nás vedl hlavně hygienický faktor a nesoulad ve velikostech a kvalitě erárních rozlišováků.

Jaký podíl mají příspěvky v celkovém rozpočtu oddílu? A jak zjednodušeně funguje celé financování oddílu?

Členské příspěvky pokrývají zhruba 30 % ročních nákladů oddílu. Zbytek se nám zatím daří získat prostřednictvím dotací, darů od sponzorů a vlastní činností. Věřte, že dá nemalou námahu dostát všem administrativním překážkám při zisku těchto financí, a tím držet členské příspěvky na únosné míře v době růstu cen.

Děkuji moc za rozhovor, ať se daří.

Také děkuji.