Příspěvky

Pro sezónu 2024/2025 byly stanoveny příspěvky takto:

Muži A(A)7.000Kč
Muži B,C (B,C)6.000 Kč
Junioři (Ji)6.500 Kč
Dorostenci (Di)6.500 Kč
Starší žáci - elitní  (SZE)6.500 Kč
Starší žáci (SZ)6.000 Kč
Mladší žáci - elitní (MZ)6.500 Kč
Mladší žáci (MZ)6.000 Kč
Elévové (E)4.000 Kč
Elévky (Eky)3.500 Kč
Ženy (Z)7.000 Kč
Juniorky/Dorostenky (Jy)6.000 Kč
Starší žákyně (Szy)6.000 Kč
Mladší žákyně (Mzy)6.000 Kč
Přípravka (P)3.500 Kč
Minipřípravka (Mp)3.000 Kč


Způsob platby:

Veškeré finanční příspěvky Vám budou nahrány do Členské sekce i s potřebnými údaji pro zaplacení, číslem účtu, var. symbolem a QR kódem.

Splatnost příspěvků:

V sezóně 2024/2025 musí být první 1/3 příspěvků zaplacena do konce května 2024. Druhé 2/3 příspěvků musí být zaplaceny do konce října 2024 a 3/3 do konce ledna 2025.

První část příspěvků je určena na úvodní náklady za každého hráče, které oddílu vzniknou na základě přihlášení do soutěže (startovné, soutěžní kauce, hráčská licence). Z toho důvodu tato část příspěvků nemůže být v případě zanechání činnosti, zranění, přestupu, apod., vrácena.

Slevy na příspěvcích:

  • SOUROZENECKÉ SLEVY - pokud jsou v klubu registrovaní a mají platit příspěvky dva a více sourozenců v mládežnických kategoriích (od minipřípravky po juniory / juniorky), jsou platby nastaveny následovně. Nejstarší sourozenec platí 100% příspěvků, každý další sourozenec platí 50% příspěvků.
  • SPONZORING - pokud se člen oddílu zaslouží v dané sezóně o zajištění podpory oddílu formou sponzorského daru ve výši minimálně dvojnásobku příspěvků dané kategorie, budou mu v této sezóně zcela odpuštěny příspěvky. Potřebnou administrativu zařídí oddíl.

Na slevy není právní nárok a o jejich udělení/neudělení, výše a způsobu vyplacení rozhoduje Výkonný výbor FBC Kutná Hora.

Další informace k platbě příspěvků:

- platbu příspěvků lze individuálně, po dohodě s Janem Dojčiakem, rozdělit, aby nebyli plátci neúměrně finančně zatíženi.

- FBC Kutná Hora je zájmový spolek, který na svou činnost vybírá mj. členské příspěvky od svých členů, tyto příspěvky pokrývají přibližně jednu čtvrtinu celkových ročních nákladů, zbylé tři čtvrtiny dostává formou dotací od Města Kutná Hora, dotací z NSA a ze sponzorských darů.

- z členských příspěvků jsou hrazeny tréninky minimálně 3x týdně v každé kategorii (pronájem hal a dalších sportovišť a tréninkové vybavení), kompletní pokrytí soutěžních zápasů (startovné, kauce, licence, pořádání domácí turnajů, včetně náhrad rozhodčím, apod.), oddílové slevy na florbalové vybavení z internetového obchodu JEDNADVACÍTKA.