Příspěvky

Pro sezónu 2021/2022 byly stanoveny příspěvky takto:

Áčko (A)5 000 Kč
Béčko (B)5 000 Kč
Junioři (Ji)5 000 Kč
Dorostenci (Di)5 000 Kč
Starší žáci (SZ)5 000 Kč
Mladší žáci (MZ)5 000 Kč
Elévové (E)2 500 Kč
Ženy (Z)5 000 Kč
Juniorky (Jy)5 000 Kč
Starší žákyně (Szy)5 000 Kč
Mladší žákyně (Mzy)5 000 Kč
Přípravka (P)2 500 Kč
Minipřípravka (Mp)2 500 Kč

Způsob platby:
Veškeré finanční příspěvky Vám budou nahrány do aplikace Členská sekce i s potřebnými údaji pro zaplacení, číslem účtu, var. symbolem a QR kódem.

Pro sezónu 2021/22 musí být příspěvky vybrány do konce října 2022!

Slevy na příspěvcích / brigáda:
1) POŘADATELSKÁ SLUŽBA – každý člen se může aktivně zapojit do organizace oddílem pořádaných utkání (soutěžních i nesoutěžních). Jedná se o zajištění časomíry, tvorbu on-line zápisu, rovnání mantinelů, sbírání míčků, apod. Odměnou je výplata stanovená na daný turnaj pro jednotlivé funkce.

2) PRÁCE ROZHODČÍHO, TRENÉRSKÁ ČINNOST – pokud se člen oddílu stane rozhodčím pod hlavičkou Českého florbalu, oddíl zprostředkuje a uhradí licenci rozhodčího a poskytne 20 % slevu z příspěvků, v případě trenérské činnosti náleží členu honorář dle rozsahu spolupráce, oddíl také hradí veškeré náklady spojené s touto činností (licence, školení, semináře, apod.).

3) SOUROZENECKÉ SLEVY - pokud jsou v klubu registrovaní a mají platit příspěvky dva sourozenci v mládežnických kategoriích (od nejmenších po juniory / juniorky), platí příspěvky pouze jeden, a to ten, který nastupuje ve vyšší kategorii, pokud jsou tito sourozenci tři, zaplatí rodiče polovinu ze součtu příspěvků všech tří dětí, o tomto je třeba informovat Jana Dojčiaka.


4) DOJÍŽDĚNÍ - pokud člen oddílu dojíždí do Kutné Hory na tréninky a srazy na zápasy z jiné obce vzdálenější, než 10 km, lze po dohodě s Janem Dojčiakem individuálně snížit příspěvky (bude zohledněna vzdálenost, účast na trénincích a zápasech, místo školy, apod.).

5) SPONZORING - pokud se člen oddílu zaslouží v dané sezóně o zajištění podpory oddílu formou sponzorského daru ve výši minimálně dvojnásobku příspěvků dané kategorie, budou mu v této sezóně zcela odpuštěny příspěvky. Potřebnou administrativu zařídí oddíl.

Další informace k platbě příspěvků:

- platbu příspěvků lze po dohodě s Janem Dojčiakem rozdělit, aby nebyli plátci neúměrně finančně zatíženi s tím, že první splátka musí být zaslána do konce října 2021, poslední do konce ledna 2022.
- FBC Kutná Hora je zájmový spolek, který na svou činnost vybírá mj. členské příspěvky od svých členů, tyto příspěvky pokrývají přibližně jednu čtvrtinu celkových ročních nákladů, zbylé tři třetiny dostává formou dotací od Města Kutná Hora, dotací z NSA a ze sponzorských darů.
- z členských příspěvků jsou hrazeny tréninky minimálně 3x týdně v každé kategorii (pronájem hal a dalších sportovišť a tréninkové vybavení), kompletní pokrytí soutěžních zápasů (startovné, kauce, licence, pořádání domácí turnajů, včetně náhrad rozhodčím, apod.), minimálně jeden neligový turnaj po skončení sezóny, oddílové slevy na florbalové vybavení značky SALMINGvolný vstup na utkání A-týmu mužů v celé sezóně, slevové poukázky do oddílového e-shopu.