326_20230427_164256.png

Novým středočeským hejtmanem se stal David Holub

Ve čtvrtek 20. dubna proběhla na půdě pedagogické fakulty Karlovy univerzity Valná hromada regionu PHaSČ, kam oddíl FBC Kutná Hora spadá. Sportovní manažer našeho oddílu, David Holub, zde byl znovu zvolen členem Výkonného výboru a zároveň byl oddíly zvolen hejtmanem za region Střední Čechy.

Hejtmani stojí v čele regionálních výkonných výborů a reprezentují svůj region. Řeší regionální otázky a spolupracují s celostátním Výkonným výborem. Hejtmani se pravidelně setkávají a diskutují nad aktuálním dění ve florbalu. Těchto setkání se účastní i prezident Českého florbalu, který si tak udržuje přehled v regionálních otázkách, které dané regiony řeší.

David HOLUB by v nové roli rád pokračoval v práci svých předchůdců. „Již z minulého volebního období máme s kolegy z VV projekty a témata, které budeme dále řešit a rozvíjet.“ Nový středočeský hejtman by se rád zaměřil na malé a střední oddíly, které tvoří základ celého regionu. Má před sebou také velkou výzvu: „Vnímám, že je potřeba opět otevřít otázku finanční podpory Středočeského kraje. Pokud by se nám se zástupci kraje podařilo najít společnou řeč, mělo by to velký dopad na celý region. Rozhodně to ale nebude nic lehkého.“

V mnoha ohledech je florbalový region Středočeského kraje a Prahy vnímám jako ten nejsilněji region, který udává směr celého českého florbalu. „Doufám, že se nám podaří pozici našeho regionu ještě zdůraznit a budeme vzorem pro ostatní regiony“, dodává David.