137_20220530_125939.png

Změna stráží ve výkonném výboru

Koncem dubna odstoupil ze své funkce člena výkonného výboru (dále jen VV) Václav Rejna, na jeho místo byla kooptována nová členka, Šárka Charvátová. Jaké kroky vedly Vaška k odstoupení, a jak hodnotí své působení ve VV? Jakou oblast bude mít Šárka na starosti, a jaké má očekávání do svého působení? Nejen to se dočtete v tomto rozhovoru.

Václav Rejna

1) Na konci dubna jsi se rozhodl odstoupit z pozice člena VV. Co Tě k tomuto kroku vedlo?

Z funkce člena VV jsem se rozhodl odstoupit především z časových důvodů. Dovedl jsem si využití svého volného času představit jinak, a také tak nyní činím. Navíc už jsem ve své přítomnosti ve VV neviděl přínos tak, jako tomu bylo na začátku volebního období, proto mi přišlo rozumným a jediným východiskem uvolnit místo někomu jinému s větší chutí podílet se na vedení klubu.

2) Co Ti působení ve VV přineslo do života?

Vhled do fungování oddílu, chápání věcí v souvislostech, jiné úhly pohledu na věc, představu o náplni práce jednotlivých členů a pracovníků klubu, rozdělení rolí.

3) Během mnoha let, které jsi strávil v oddílu, sis vyzkoušel snad všechny myslitelné pozice (hráč, trenér, člen VV, manažer oddílu). Jaká pozice Tě bavila nejvíce a proč?

Začnu otřepanou větou, že všechny funkce mají své pro a proti. Nicméně jsem si díky všem těm možnostem uvědomil, že dokud člověk může, měl by se co největší částí věnovat té základní, prvotní, která ho ke sportu samotnému přivedla, a to je role hráče, protože to je ta, proč jej naplňuje. Až posléze by mohly následovat ty další.

4) Novou členkou VV se stala Šárka Charvátová, co bys ji popřál/poradil?

Ať si co nejvíce užívá toho uzlíčku štěstí (syn Ondřej), který jí při sobotním Dušek Cupu běhal za mantinelem, protože to je jediné, na čem opravdu záleží.

Šárka Charvátová

1) Již jsi v oddíle působila jako hráčka a trenérka, nyní jsi však v úplně nové roli. Jaké jsou tvé očekávání a co Tě vedlo k tomu tuto pozici přijmout?

Byla jsem oslovena, zda nechci působit ve výkonném výboru. Po uvážení jsem se rozhodla, že tuto nabídku přijmu. Beru to jako možnost klubu vrátit to, co do mě za ty roky vložil. Očekávání žádná nemám, budu se snažit svědomitě plnit svěřené úkoly.

2) Co budeš mít v rámci svého působení na starosti a v čem si myslíš, že můžeš oddílu pomoci?

V rámci svého působení budu mít na starosti redakční radu, což znamená, že budu mít zodpovědnost za propagaci oddílu na sociálních sítích. Respektive budu spolupracovat s lidmi, kteří to mají na starosti a společně se budeme snažit o co nejlepší vizitku klubu.

Vzhledem k tomu, že ve výkonném výboru jsou samí muži, myslím si, že alespoň jeden názor z ženského pohledu neuškodí. Přeci jen ženy mají zase jiný pohled na určité situace. J

3) Jaké oblasti ve fungování oddílu je potřeba se z Tvého pohledu více věnovat?

Ráda bych, aby se co nejvíce podpořily nábory dětí – od nejmladších kategorií, zvláště pak dívek, kterých máme v klubu bohužel málo.

4) Přesto, že ses teď věnovala hlavně synovi Ondrovi, jistě si sledovala činnost oddílu. Je něco za co bys oddíl pochválila?

Líbí se mi, jakou úroveň oddíl má. Za ty roky udělal velký posun vzhůru. Spolupráce s českým florbalem, kdy se v Kutné Hoře na Klimešce pořádají akce na vysoké úrovni, fanshop, formát pořádání zápasů, nové webové stránky, soustředění a tábor pro děti. Je toho spousta, co bych mohla vyzdvihnout. Především ale za tím vším stojí práce všech v oddíle – trenérů, hráčů, dětí, rodičů a přátel florbalu. Jim patří velké díky za to, co pro klub dělají.