325_20230427_163846.png

Členské příspěvky na sezónu 2023/24

Letošní sezóna je prakticky u svého konce a sezóna 2023/2024 je (administrativně) na svém začátku. V nové sezóně dojde k několika změnám v oblasti členských příspěvků.

Jejich výši a další změny naleznete v sekci PŘÍSPĚVKY.

Místopředseda spolku a hlavní strážce oddílových financí odpověděl na otázky, které vysvětlují změny.

Největší změnou v příspěvcích je jejich rozdělení, kdy první třetina je splatná do konce května. Proč k této změně vedení oddílu přistoupilo a jaká pozitiva si od tohoto kroku slibuje?

Chceme předejít situacím, kdy zaplatíme za člena licenci, a tento v září skončí. Takto bude zajištěna kompenzace našemu oddílu za již vynaložené náklady. Zároveň se tímto rozložením platby příspěvků uleví domácím rozpočtům našich členů.

Elitním družstvům se zvedly příspěvky o 500 Kč a došlo k úpravě sourozeneckých slev. Můžeš nám vysvětlit, proč k těmto změnám došlo?

Elitní družstva mají objektivně největší náklady na sezónu a Český florbal zvýšil o půlku individuální licenci každého hráče. Navíc, veškeré dotace a granty jsou vázány výhradně na mládež. Rodiče sourozenců měli u nás dlouhodobě výhodu v platbě příspěvků pouze za jednoho (v případě dvou), nicméně oddíl má náklady se všemi. Kompromisem je tedy těmto rodičům slevit 50 % na každé další dítě v oddíle.

Jaký podíl mají příspěvky v celkovém rozpočtu oddílu? A jak zjednodušeně funguje celé financování celého oddílu?

Členské příspěvky pokrývají celkově cca 30 % ročních nákladů oddílu. Zbytek se nám zatím daří získat prostřednictvím dotací (Město Kutná Hora, Středočeský kraj, Český florbal, NSA) a dary od sponzorů. Věřte, že dá nemalou námahu dostát všem administrativním překážkám při zisku těchto dotací, a tím držet členské příspěvky na únosné míře v dnešní době růstu cen.