VALNÁ HROMADA 2023

Pozvánka na jednání valné hromady spolku

FBC Kutná Hora – florbalový oddíl, z.s.

IČ: 02983885, se sídlem Česká 2/42, Žižkov, 284 01 Kutná Hora,

zapsaného ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 59467

(dále jen „Spolek“ )

Vážení členové,

z pověření výkonného výboru svolávám tímto řádnou valnou hromadu na pondělí 20. 11. 2023 od 18:00 hodin, která se uskuteční v okresním sídle organizace ČUS, Čáslavská 199, Kutná Hora s následujícím programem:

 1. Prezence
 1. Úvod
 1. Schválení programu jednání, jednacího a volebního řádu
 1. Ustanovení mandátové a volební komise a pracovního předsednictva
 1. Činnost Spolku v roce 2022
 1. Zpráva mandátové komise
 1. Přehled hospodaření za rok 2022
 1. Zpráva kontrolní komise
 1. Diskuze
 1. Volba členů Výkonného výboru Spolku
 1. Volba členů Kontrolní komise Spolku
 1. Zpráva volební komise
 1. Usnesení
 1. Závěr

Valné hromady, jakožto nejvyššího orgánu FBC Kutná Hora – florbalový oddíl, z.s., se může zúčastnit každý člen registrovaný, činný a řádně přispívající. Valná hromada tak představuje jedinečnou možnost, jak uplatnit vaše členská práva, ovlivnit směřování Spolku na další období, předkládat návrhy, stížnosti, připomínky apod. Proto si jí určitě nenechte ujít!

Připomínáme, že na programu této valné hromady je i volba do orgánů Spolku. Zájemci o kandidaturu do orgánů Spolku nechť svou kandidaturu oznámí nejpozději do 10. 11. 2023 na email sekretar@fbckutnahora.cz. Do předmětu mailu uveďte KADIDÁT VH 2023 a nezapomeňte přiložit kandidátní listinu.

Pokud budete chtít doplnit výše uvedený program valné hromady o jakýkoli další bod jednání, zašlete navrhovaný bod jednání na email: sekretar@fbckutnahora.cz nejpozději do 10. 11. 2023.

Jan Třískala – předseda spolku